Az elektroszmog körülvesz minket

Elektromágneses sugárzás amely ránk hat, körülvesz bennünket éjjel-nappal. Mindegy, hogy otthon, a munkahelyen vagy az utcán: a legtöbb szórakoztató & munka eszköz ma már elektromos vagy elektronikus formában használatos

ELEKTROSZMOG MÉRÉS

Az elektromágneses kockázatértékelés, sugárzásmérés célja, lakások, intézmények, hivatalok belső légterében kialakulhatnak egészségre ártalmas erőterek, valamint szmog gyűjtőnéven ismert elektromágneses sugárzások. Ezen erőterek kiszűrése érdekében az épületek helyiségeinek műszeres felmérése, kockázatértékelése szükséges.

A vizsgálandó környezet terhelésének megállapítása.

A felmérés kiterjed a következő expozíciós határokra:

Mérőműszerek szükségesek, mert az elektromágneses sugárzás emberi érzékszervekkel nem észlelhető. Fejlett amerikai műszerparkkal garantáljuk méréseink pontosságát és megbízhatóságát.

Kisfrekvenciás elektromos mező (1Hz-400KHz)

Kisfrekvenciás mágneses mező (1Hz-400KHz)

Nagyfrekvenciás elektromágneses terek (100KHz-6GHz)

Radon-radioaktív dózis mérése

Légtéri feszültség földpotenciálhoz képest

A sugárzásmérés, kockázatértékelés eredményeként készült dokumentáció tartalmi szempontból az alábbiakat rögzíti:

 • a mérés kockázatértékelés időpontja, helye és tárgya
 • az értékelést végző azonosító adatai
 • a veszélyek azonosítása
  • a veszélyezettek azonosítása és az érintettekszáma
 • a kockázatot súlyosbító tényezők
 • a kockázatok minőségi, illetőleg mennyiségi értékelése és annak megállapítása, hogy a körülmények megfelelnek-e a munkavédelemre vonatkozó szabályoknak, illetve biztosított-e a kockázatok elfogadható szinten tartása
 • a szükséges megelőző intézkedések, a ha- táridő és a felelősök megjelölése
 • a kockázatértékelés elkészítésének tervezett következő időpontja
 • az előző kockázatértékelés időpontja
  •a kockázatértékelést 3 évente meg kell ismételni

A műszeres felmérés áttekintést ad olyan fizikai, kémiai és biológiai veszélyekre, amelyek jelen vannak a körülöttünk lévő terekben, vagyis munkahelyeinken, ingatlanjainkban, élettereinkben ahol tartózkodunk, éljük mindennapjainkat.

Valamennyi vizsgálati eredmény jegyző- könyvben dokumentált, így a potenciális problémák azonosítottak és megteremtik egy hatékony védekezési stratégia alapját.

Az auditált és laborpartnert és a hitelesített műszerparkot, valamint a jegyzőkönyvben rögzített előzetes méréseket és a telepítést követően a kontrollmérés eredményeit a telepítést követően tanúsítványt állítunk ki a megrendelő részére.

SBM – 2015 (Német Épületbiológiai Intézet) 4 kategóriát vezetett be:

Nincs aggodalom

10%

Enyhe

30%

Súlyos

70%

Extrém

100%

MILYEN SZABVÁNYOK ALAPJÁN DOLGOZUNK?

A határértékek megállapításának fő célja egyrészt a lakosság és a környezet védelme az ártalmas vagy káros behatásokkal szem- ben, másrészt az elővigyázatosság elveinek betartása. Emellett a határértékek nem elsősorban a jelentéktelen és a kockázatos tényezők ha- tárát tükrözik, hanem politikai és gazdasági kompromisszumokat jelentenek a vélhető egészségügyi kockázatok, és a gazdasági szempontok között. A szabványok és határértékek kialakítását nehezíti, hogy korunk civilizációs és technológiai szintjén az elektromágneses sugárzások nem zárhatók ki.

Ezzel párhuzamosan pedig súlyosbító tényező, hogy a lakosság expozíciója folyamatosan növekszik. A tudomány képviselői vitatkoznak egymással, megkérdőjelezik határértékeket, de két dologban egyetértés van:

• a hosszú távú hatások nem ismertek
• az expozíciót csökkenteni kell

A sugárzásvédelemi rendszer beépítését megelőzően a 33/2016EMMI rendelet, és az SBM 2008 Épületbiológiai mérési módszert veszi igénybe, melyet jegyzőkönyvben dokumentál.

Szigorú határértékek alapján értékelünk

SBM – 2015 (Német Épületbiológiai Intézet) 4 kategóriát vezetett be:

Nincs aggodalom

Enyhe

Súlyos

Extrém

Legmagasabb fokú az elővigyázatosság.

Elővigyázatosságból különös tekintettel az érzékeny és beteg emberekre, védekezni kell ezen behatások ellen.
.

Intézkedést tesz szükségessé.
Nem elfogadható. Biológiai hatások, egészségügyi problémák alakulhatnak.

Ezek az értékek azonnali és szigorú cselekvésre adnak okot.

Elektromos mező

<1 V/m

1-5 V/m

5-50 V/m

>50 V/m

Feszültség
földpotenciálhoz képest 

<10 mV 

10-100 mV 

100-1000 mV

>1000 mV

Nagyfrekvenciás teljesítménysűrűség

<0,1 µW/m²

0,1-10 µW/m²

10-1000 µW/m²

>1000 µW/m²

Mágneses indukció

<20 nT

20-100 nT

100-500 nT

>500 nT

Radon, radioaktivitás  (%)

<0.3µSv/h

50-70%

70-100%

>100%

Geomágneses tér (%)

<10%

10-20%

20-50%

>50%

REFERENCIÁK

Az alábbi helyeken végeztünk SHS Systems mérést és telepítést.

Spirit Hotel Thermal Spa ***** superior

Rónaszéki és Társa Kft.
Budapest

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Budapest

iTeam Holding Zrt.
Budapest

Meséskert Óvoda
Budapest

Zichy Park Hotel
Bikács

Hypoxi Szépségstúdió
Debrecen

Cewe Magyarország Kft.
Budapest
mérés, telepítés

5G Védelem

A digitális eszköz és a tok közé helyezve telefonvédelemként funkcionál.
Egyéb kiegészítőkben elhelyezve (pénztárca, irattárca, táska) személyi elektroszmog védelemként működik.

SHS 5G Savecard

Kapcsolat